I chwilio am swyddi gwag, defnyddiwch y meysydd isod os gwelwch yn dda. Neu, gadewch y meysydd yn wag os carech weld pob un o'r swyddi gwag presennol.

Os nad ydych yn gweld swydd wag sy'n addas ar hyn o bryd cofiwch y gallwch gofrestru ar gyfer Hysbysiadau E-bost i dderbyn manylion unrhyw gyfleodd a ddaw yn y dyfodol. Diolch am eich diddordeb ym Mhrifysgol De Cymru.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg. 

(Dalwch yr allweddi ctrl (pc) neu cmd (Mac) ar gyfer aml-ddetholiadau)

(Dalwch yr allweddi ctrl (pc) neu cmd (Mac) ar gyfer aml-ddetholiadau)