Welsh For Adults Hourly Paid Tutors

Prif Destun yr Hysbyseb

Tiwtor Cymraeg i Oedolion Cyflog: £25.94 - £30.06 yr awr.

Mae Dysgu Cymraeg Morgannwg (Prifysgol De Cymru) yn darparu cyrsiau Cymraeg i Oedolion ar bob lefel gan gynnwys cyrsiau wythnosol, dwys, bloc a phreswyl, Cymraeg i’r Teulu a chyrsiau gweithle. Mae Morgannwg yn chwilio am diwtoriaid i ddysgu gyda’r nos yn bennaf, ac i ymuno â thîm o diwtoriaid talentog a brwdfrydig. Cynhelir y dosbarthiadau mewn lleoliadau amrywiol ar draws rhanbarth Penybont, RhCT a Merthyr.

Disgwylir i ddeiliaid y swydd weithio’n drefnus, meddu ar sgiliau rhyngbersonol a sgiliau technoleg gwybodaeth effeithiol a meddu ar gymhwyster dysgu neu gymhwyso o fewn 2 flynedd.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â catherine.stephens@decymru.ac.uk / 01443 483600.

Learn Welsh Glamorgan, University of South Wales is advertising a Welsh essential post of Hourly Paid Welsh language Tutor to deliver regular teaching hours on the Welsh for Adults programme.

The terms and conditions of the post (including grade and salary) will be those of the University of South Wales.

Enw'r Sefydliad
Prifysgol De Cymr
Lleoliad
Pontypridd
Categorïau
Academaidd
Cyflog
£28,936-£33,518
Dyddiad Cau
08/06/2018
Disgrifiad Swydd
Swydd_Tiwtor_CiO_2018.pdf
Gwybodaeth Buddion a Gwobrwyon
HR_benefits_and_Rewards_E_and_above_welsh_2017.pdf

Gwneud cais nawr E-bostio at ffrind Yn ôl i'r chwiliad