Mae'r swydd wag hon bellach wedi gorffen, ac nid yw'n derbyn unrhyw geisiadau newydd arall.