Helpdesk/Secretariat

Main Advertisement Text

Mae Adran Ystadau a Chyfleusterau’r Brifysgol yn chwilio am berson brwdfrydig ac egnïol i weithio i’r Ddesg Gymorth/Ysgrifenyddiaeth Ystadau fel rhan o’r tîm gweinyddol ac adnoddau.

Bydd deiliaid y swydd hanfodol hon yn sicrhau gwasanaeth desg gymorth, derbynfa a gweinyddol effeithiol ac effeithlon, yn cyflawni swyddogaethau craidd safon uchel, yn cefnogi’r Adran Ystadau a Chyfleusterau, ac yn sicrhau bod holl randdeiliaid y Brifysgol yn mwynhau gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog.

Rhaid bod gan ddeiliad y swydd brofiad mewn rôl gyffelyb a’r gallu i ddarparu gwasanaeth proffesiynol ar gyfer myfyrwyr a staff ac ymwelwyr â’r Brifysgol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn weithgar iawn, a bydd ganddo/ganddi lygad am fanylder a hyder wrth gysylltu â phobl ar bob lefel.

Bydd deiliad y swydd yn gweithio ar Gampws Trefforest y Brifysgol yn bennaf, ond bydd gofyn iddo/iddi weithio ar gampysau eraill y Brifysgol weithiau.

Mae’r swydd hon wedi’i lleoli ar Gampws Trefforest, Prifysgol De Cymru.

Telerau ac amodau’r swydd (gan gynnwys gradd a chyflog) fydd telerau ac amodau Prifysgol De Cymru.

 

 

The University's Estates and Facilities department is seeking to recruit an enthusiastic and motivated Estates Helpdesk/Secretariat person to join its admin and resources team.

This position is essential to ensure an effective and efficient Estates helpdesk, receptionist and administrative service, delivering high quality core functions, supporting the Estates and Facilities Department and ensuring excellent customer service to all stakeholders of the University.

The post requires an individual with previous experience in a similar role to provide a professional service to the University including students, staff and visitors.

The successful candidate will be an energetic individual and he/she will have an eye for detail and be confident interacting with people at all levels.

The post is predominantly based at the University's Treforest Campus, however, there will be a requirement to work at other University campuses when necessary.

This position is based at the Treforest Campus of the University of South Wales.

The terms and conditions of the post (including grade and salary) will be those of the University of South Wales.

Name of Institution
University of South Wales
Location
Pontypridd
Categories
Administration
Salary
£20,411-23,557
Reference
U00008
Closing Date
30/05/2018
Job Description
Helpdesk_Secretariat_Treforest_JobDescription_NewTemplate_002_CYMRAEG_HAW.pdf
Benefits and Rewards Information
HR_benefits_and_Rewards_A_to_D_Bilingual_2018.pdf

Apply now Email to a friend Back to search