Swyddog Iaith Gymraeg

Main Advertisement Text

Mae’r Uned Gymraeg yn chwilio am Swyddog Iaith i hybu a hwyluso’r Gymraeg ar draws y Brifysgol. Disgwylir i’r ymgeisydd ddeall y gofynion Cymraeg ar sefydliadau Addysg Uwch yng Nghymru i gefnogi gwaith yr Uned Gymraeg a Swyddfa Ysgrifennydd y Brifysgol wrth weithredu Safonau’r Gymraeg.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio gyda staff ar draws y Brifysgol i ddarparu cyngor a chefnogaeth ar faterion yn ymwneud â’r Safonau, ac felly’n meddu ar sgiliau cyfathrebu cryf yn Gymraeg a Saesneg; sgiliau trefnu a chynllunio cryf, yn ogystal â’r gallu i feddwl yn greadigol a chynnig datrysiadau. Disgwylir i ddeiliad y swydd weithredu fel cyswllt gyda Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg a goruchwylio gwaith Cynorthwy-ydd y Gymraeg/Cyfieithydd, gan ddarparu adroddiadau a chyfieithiadau mewnol yn ôl y galw.

Mae'r swydd hon wedi’i lleoli ar gampws Trefforest Prifysgol De Cymru.

Bydd telerau ac amodau’r swydd (gan gynnwys graddfa a chyflog) yn unol â rhai Prifysgol De Cymru.

Person Specification Document
Name of Institution
University of South Wales
Location
Pontypridd
Categories
Professional / Specialist
Salary
£28,452 - £32,958
Reference
U0083280
Closing Date
28/06/2018
Job Description
Swyddog_Iaith_Gymraeg_Cyfnod_Mamolaeth_.pdf
Benefits and Rewards Information
HR_benefits_and_Rewards_E_and_above_Bilingual_2018.pdf

Apply now Email to a friend Back to search