Lecturer in TV and Film Set Design

Main Advertisement Text

Mae Cyfadran y Diwydiannau Creadigol yn dymuno penodi dau ddarlithydd Dylunio Setiau Teledu a Ffilm sy’n gallu cynnig profiad dylunio arbenigol yn y maes cynyddol hwn. Bydd disgwyl i ddeiliaid y swydd gyfrannu at gyflawni profiad addysgu ac ysgolheigaidd effeithiol i fyfyrwyr y Brifysgol. Yn benodol, bydd y rolau’n cynnwys trefnu a chyflawni modiwlau allweddol y cwrs Dylunio Setiau Teledu a Ffilm, ac ymwneud â’r cyrsiau eraill sy’n gysylltiedig â Dylunio yn PDC. Mae profiad o addysgu pynciau sy’n gysylltiedig â Dylunio ar lefel Addysg Uwch yn ofynnol, yn ogystal â’r gallu i addysgu dylunio ar gyfer platfformau cyfredol a newydd mewn modd llawn ysbrydoliaeth.

Rhaid i ymgeiswyr allu dangos ymwybyddiaeth o’r diwydiant cyfoes, a chynnig gallu amlwg i gyfrannu at gymuned addysg ffyniannus drwy ddatblygu prosiectau sy’n seiliedig yn y diwydiant.

Gallwch gyfeirio ymholiadau anffurfiol at Emma Marshman, Rheolwr Academaidd Cyfathrebu Dylunio (fcirecruitment@southwales.ac.uk)

 Mae’r swydd hon yn seiliedig ar Gampws Caerdydd, Prifysgol De Cymru.

 

 

The Faculty of Creative Industries are seeking to appoint two lecturers in TV and Film Set Design who are able to offer specialist design experience within this expanding subject area. The post holders will be expected to contribute to the delivery of an effective teaching and scholarly experience for the University’s students, in particular the roles will involve the organisation and delivery of key modules on the TV and Film Set Design course, and involvement within the other Design related courses at USW. Experience of teaching Design related subjects at a Higher Education level is required, along with the ability to deliver inspirational teaching of design for both current and emerging platforms.

Applicants must be able to demonstrate contemporary industry awareness, and offer a proven ability to be able to contribute to a thriving educational community through the development of industry based projects.

Informal inquiries can be addressed to Emma Marshman, Academic Manager Design Communication (fcirecruitment@southwales.ac.uk) 

 This position is based at Cardiff Campus of the University of South Wales.

Name of Institution
University of South Wales
Location
Cardiff
Categories
Academic
Salary
*£35,211 - £40,792 per annum /pro rata
Reference
(U005517)
Closing Date
06/06/2019
Job Description
JD_PS_Lecturer_in_TV_and_Film_Set_Design_Bilingual.pdf
Benefits and Rewards Information
HR_benefits_and_Rewards_E_and_above_new_2018_Oct_004_.pdf

Apply now Email to a friend Back to search